Nederlandsche Sport

Dublin Core

Title

Nederlandsche Sport

Items in the Nederlandsche Sport Collection

De wedstrijden welke Zondag jl. op de links van de Haagsche Golfclub zijn gehouden hadden tot uitslag: 18 holes Medalplay. Handicap 1ste prijs captain Evans met 82; 2e prijs lt. Cumming 83. Mixed-Foursomes. 18 holes, medalplay, open voor leden van…

Het Nederlandsch Golf Comité is als volgt samengesteld: Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje, voorzitter, Den Haag; G.M. del Court van Krimpen, secretaris-penningmeester, Velp; E. Cremers, Noordwijk; P.J. Elout, Domburg; C. Zeverijn, Hilversum; Jhr. Mr.…

Het Nederlandsch Golf Comité is als volgt samengesteld: Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje, voorzitter, Den Haag; G.M. del Court van Krimpen, secretaris-penningmeester, Velp; E. Cremers, Noordwijk; P.J. Elout, Domburg; C. Zeverijn, Hilversum; Jhr. Mr.…

Het Nederlandsch Golf Comité is als volgt samengesteld: Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje, voorzitter, Den Haag; G.M. del Court van Krimpen, secretaris-penningmeester, Velp; E. Cremers, Noordwijk; P.J. Elout, Domburg; C. Zeverijn, Hilversum; Jhr. Mr.…

Het Nederlandsch Golf Comité is als volgt samengesteld: Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje, voorzitter, Den Haag; G.M. del Court van Krimpen, secretaris-penningmeester, Velp; E. Cremers, Noordwijk; P.J. Elout, Domburg; C. Zeverijn, Hilversum; Jhr. Mr.…

Het Nederlandsch Golf Comité is als volgt samengesteld: Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje, voorzitter, Den Haag; G.M. del Court van Krimpen, secretaris-penningmeester, Velp; E. Cremers, Noordwijk; P.J. Elout, Domburg; C. Zeverijn, Hilversum; Jhr. Mr.…

Het Nederlandsch Golf Comité is als volgt samengesteld: Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje, Voorzitter, Den Haag; G.M. del Court van Krimpen, secretaris-penningmeester, Velp; E. Cremers, Noordwijk; P.J. Elout, Domburg; C. Zeverijn, Hilversum; Jhr. Mr.…

Haagsche Golfclub Aankondiging wedstrijden 1919 Zondag 10 augustus 10.30 v.m. Vrijland-beker, uitgeloofd door J. Baron van Pallandt van Walfort. 36 holes medalplay Handicap. Open voor heeren leden van Nederl. Golfclubs. Geen inleggeld. Winnaar 1918…

Haagsche Golfclub Aankondiging wedstrijden 1919 Zondag 29 juni 10.30 uur v.m. Heeren 18 holes medalplay. Handicap. Open voor leden van Nederl. Golfclubs. Inleggeld ƒ 1,50. Zondag 29 juni 2 uur n.m. Mixed foursomes 18 holes Medalplay. Handicap.…

Op de links der Doornsche Golf Club werd zondag het open kampioenschap van Nederland verspeeld. Hoewel het weer zeer meewerkte, werden over het algemeen niet veel fraaie scores ingeleverd, hetgeen wel voornamelijk aan den vrij harden wind…

Te Noordwijk werden zondag j.l. gespeeld de open kampioenschappen voor professeurs en amateurs. Voor de 8 professeurs waren uitgeloofd geldprijzen van ƒ 120, ƒ 60, ƒ 30, ƒ 15, ƒ 10 en ƒ 5. De amateurs kampten om den Olympischen beker, die werd…

De vrijdag 1 sept. J.l. op de banen der ’s Gravenhaagsche Golf Club gehouden wedstrijd om den Des Tombe beker (een handicap wedstrijd over 36 holes) had tot uitslag, dat de beker met een score van 146 strokes gewonnen door Jhr. A. Calkoen van…

Wedstrijd-programma van de Haagsche Golfclub voor 1916.

Zondag 13 augustus 10 uur voorm. Vrijland-Beker, uitgeloofd door J. Baron van Pallandt van Walfort, Handicap-Medalplay 36 holes. Open voor heeren-leden van Ned. Golfclubs. In 1915 gewonnen…

Door het Nederlandsche Golf Comité zijn de navolgende kampioenschapswedstrijden vastgesteld:
30 juli: amateur Heeren-kampioenschap, 36 holes medalplay, op de links der Doornsche Golf Club.
3 Sept.: Open kampioenschap, 36 holes medalplay, voor in…

Amateur kampioenschap van Nederland.

Op de links der Haagsche Golf Club werden 29 en 30 Juni de eerste ronden van het Amateurkampioenschap verspeeld. Voor de eerste maal werd dit in tegenstelling met vorige jaren, matchplay gespeeld, doch wegens…

Gedurende de vorige week hebben te Domburg door de Golfclub ‘Luctor et Emergo’ belangrijke wedstrijden plaats gehad, met den volgenden uitslag:
Kampioenschap v. Nederland. De heer Jhr. A. v.d. Poll 178; de heer Jhr. Mr. C. Michiels van Verduynen…

Wedstrijd-programma van de Haagsche Golfclub voor 1916.

Zondag 13 augustus 10 uur voorm. Vrijland-Beker, uitgeloofd, door J. Baron van Pallandt van Walfort, Handicap-Medalplay 36 holes. Open voor heeren-leden van Ned. Golfclubs. In 1915 gewonnen…

Aanstaande wedstrijden 15 aug. Dameskampioenschap van Nederland; op de links der Haagsche Golfclub 5 sept. Kampioenschap van Nederland voor in Nederland gevestigde beroepsspelers, op de links der Haagsche Golfclub.   Doornsche Golfclub Iederen…

Het was op de links der DoornscheGolfclub, dat op 10 Juli j.l. het Nederl. Heeren Championaat van Nederland werd verspeeld. De wedstrijd werd begunstigd door het heerlijkste zomerweer, dat in een zomer als deze dubbel gewaardeerd wordt. Zooals uit de…

De golfbanen te Wijk aan Zee zijn thans voor het publiek geopend. Zaterdag den geheelen dag en Zondag middag staan de vlaggen op het terrein; terwijl men voor de overige dagen verzocht wordt om bij tijds het plaatsen der vlaggen te verzoeken aan de…

Golfmatch van de Doornsche Golf-club Het liet zich Maandagmorgen 30 Aug. j.l. treurig aanzien. De wind kwam pal uit het Zuiden en duwde de eene donkergrijze wolk na de andere met alle macht voorui en natuurlijk [] in de richting van het terrein der…

Golfwedstrijd der Doornsche Golf-club Op zaterdag 29 augustus 1896. Slechts enkele jaren wordt “Golf” hier te lande gespeeld en veel hoort men er ook niet van spreken. “Zou het niet opnemen?” vraagt men zich van zelf af. Een ieder die de…

Nederlandsche Golfkampioenschappen Het Nederlandsche Golfcomité heeft besloten tot het uitschrijven van de onderstaande wedstrijden: I. Op Zondag 4 Juli 1915 op de links der Kennemer Golfclub (Gemeente Velsen), het Heeren-Kampioenschap van…

Kennemer Golflcub   Donderdag 13 Mei werden op de links van de Kennemer Golfclub clubwedstrijden gehouden. De uitslag van deze wedstrijden was als volgt: Wedstrijd met handicap voor dames leden, gewonnen door mevrouw van…

Als vervolg op ons bericht van 24 April j.l. aangaande de clubwedstrijden van de Kennemer Golf Club, kunnen wij mededeelen, dat de dameswedstrijd gewonnen werd door freule R. Van de Poll en de heerenwedstrijd door den heer W. Boissevain.

Zondag 18 april had een Clubwedstrijd plaats van de Kennemer Golf Club. De foursome werd gewonnen door freule M. Boreel en Jhr. A. van de Poll. De heeren wedstrijd bleef onbeslist door gelijk spel van de heeren W. Boissevain en E.A. Norton: de final…

Maandag 23 November j.l. werd het Kampioenschap der Doornsche Golf Club verspeeld voor dame en voor heeren. Zowel de dames als de heeren speelden 18 holes. Van de eerstgenoemden trad Mevrouw Hooft-de Pester als kampioen uit het strijdperk, die de 18…

Het Schotse spel, Golfspel, heeft ook hier te land liefhebbers gevonden. Op de lief gelegen badplaats Noordwijk aan Zee vertoefde eenige weken de heer John Hamilton in het Huis ter Duijn, en wist bij de overige logeergasten spoedig de liefhebberij…

Rosendaelsche Golfclub. Het Kampioenschap van Nederland, waarvoor als prijs een beker is uitgeloofd door de vier erkende Nederlandsche Golfclubs, welk meesterschap in 1898 verworven werd door Vincent Baron van Tuyll van Serooskerken (op de Hague…

Vincent Baron v. Tuyll v. Serooskerken. Golf-Kampioen van Nederland. Zooals wij in ons vorig nummer gemeld hebben, behaalde de jeugdige heer Vincent Baron van Tuyll van Serooskerken het Kampioenschap van Nederland op de Hague Golfclub. Eerst 16…

Onder begunstiging van fraai weder had Zondag 21 Maart op de links van de Kennemer Golf Club de eerste Clubwedstrijd plaats in het jaar 1915. De volgende wedstrijden werden gespeeld: Mixed singles met handicap en Four- somes met handicap:…

Nederlandsch Golf-Comité   In de plaats van de heeren Mr. C. Ridder van Rappard en A. Heldring, die als Bestuursleden van het Nederl. Golf-Comité hebben bedankt, zijn door de Haagsche Golfclub en de Hilversumsche Golfclub, tot hunnen…

Verslag van  den Golfwedstrijd, gehouden den 14e November 1896, op het terrein der Doornsche Golf Club   Wat een drukte was dat Vrijdag middag om 5 uur aan het station Zeist-Driebergen! Equipages, een groote omnibus met imperiaal, een stoomtram,…

Om den del Court-beker zal gespeeld worden op de Rosendaelsche links, op Zaterdag 4 Juni en zoo noodig Zondag 5 Juni des middags. Tegenwoordige houder E. Bn. van Voorst tot Voorst. De wedstrijd vangt aan, des morgens om 10 uur. Volgens de oude…

Uitslag Heerenwedstrijd van de Rosendaelsche Golfclub. De wedstrijden van de Rosendaelsche Golfclub zijn in volle gang en de gewoonlijke zomera vond-picnics worden druk bezocht. Dergelijke zomeravond-bijeenkomsten zijn bij warm weder zeer aan te…

Jaarlijksche wedstrijd om den Damesbeker Rosendaelsche Golfclub. De dag werd niet begunstigd door fraai weder. Hevige regens en verhindering van eenige ernstige candidaten, kwamen zeer ten onpas en deden ook afbreuk ' aan de opkomst. Er werd echter…

Kennemer Golfclub. De wedstrijd op 5 September a.s., om het dames-kampioenschap in Nederland en de wedstrijden op 12 en 13 September a.s., te spelen op de links van de Kennemer Golfclub, zijn, in verband met den internationalen toestand, voor…

Aanstaande wedstrijden. Kennemer Golfclub bij Santpoort. 5 September en volgende dagen. Dames-Kampioenschap van Nederland, match-play over 36 holes, open voor alle dames-leden van Nederl, Golfclubs. (Vreemdelingen moeten minstens één jaar lid van…

Aanstaande wedstrijden. Kennemer Golfclub bij Santpoort. 12 en 13 Sept. Wedstrijd open voor leden van alle clubs. Haagsche Golfclub. 31 Aug. de des Tombebeker. Doornsche Golfclub bij Driebergen. 25, 26 en 27 Sept. Wedstrijden, open voor leden…

Aanstaande wedstrijden. Kennemer Golfclub bij Santpoort. 12 en 13 Sept. Wedstrijd open voor leden van alle clubs. Haagsche Golfclub. 12 Juli. Amateur Heeren-Kampioenschap van Nederland. 13 Juli. 10 u. v. m. Handicap voor heeren tegen Boger…

Aanstaande wedstrijden. Kennemer Golfclub bij Santpoort. 12 en 13 Sept. Wedstrijd open voor leden van alle clubs. Haagsche Golfclub. 12 Juli. Amateur Heeren-Kampioenschap van Nederland. 13 Juli. 10 u. v. m. Handicap 18 holes, matchplay tegen…

Aanstaande wedstrijden. Kennemer Golfclub bij Santpoort. 27 en 28 Juni. Cremer-Cup (heeren), Middeloo-prijs (dames), voor leden der K. G. C. 12 en 13 Sept. Wedstrijd open voor leden van alle clubs. Haagsche Golfclub. 12 Juli. Amateur…

Aanstaande wedstrijden. Kennemer Golfclub bij Santpoort. 27 en 28 Juni. Cremer-Cup (heeren), Middeloo-prijs (dames), voor leden der K. G. C. 12 en 13 Sept. Wedstrijd open voor leden van alle clubs. Haagsche Golfclub. 12 Juli. Amateur…

Aanstaande wedstrijden. Kennemer Golfclub bij Santpoort. 27 en 28 Juni. Cremer-Cup (heeren), Middeloo-prijs (dames), voor leden der K. G. C. 12 en 13 Sept. Wedstrijd open voor leden van alle clubs. Haagsche Golfclub. 11 en 12 Juli. *) Amateur…

Nederlandsch Golfcomité. Ten einde de algemeene belangen van het golfspel in Nederland te behartigen, is door eenige Nederlandsche golfclubs dezer dagen »Het Nederlandsche Golfcomité” gesticht. De werkzaamheden van dit college, waarin van…

De Doornsche Golfclub speelde verleden week Vrijdag en Zaterdag op hun verbeterde links verschillende wedstrijden, die Vrijdag door prachtig weder begunstigd werden, doch Zaterdag mocht het wel beter geweest zijn. Er woei toen een stevige N. O.…

Ter gelegenheid van den wedstrijd om den Herbert Cremer-beker, konden wij weer eens een kijkje nemen op de links der Kennemer Golfclub, gelegen bij de halte Driehuis—Westerveld. Het Bestuur schijnt op zijn eerste lauweren om een club links en een…

Zondag j.l. speelden Mevr. Calkoen v. Limmen en de heer F. A. Brandt, beiden uit Zeist, op de links van de Haagsche Golf Club, om den des Tombe beker. Dank zij de goede zorgen van den Haagschen professional A. I. Ife, was de baan in goede…

Kennemer Golfclub Programma der Onderlinge Wedstrijden te houden op Zondag 8, Zaterdag 14 en Zondag 13 September I912. Zondag 8 September des namiddags om 2 uur. I. „Herbert Cremer” Cup. Wedstrijd voor heeren over 18 holes. Handicap,…

Kennemer Golfclub.   In afwachting van het eerstdaags verschijnende programma, heeft het Bestuur de eer, nu reeds den leden bekend te maken, dat de jaarlijksche matches der leden onderling zullen plaats vinden den 7, 14 en 15 Sept.…

Het Heerencharnpionaat van Nederland, gehouden 18 Juli j.l., op de links der Rosendaelsche Golfclub te Arnhem, werd gewonnen door den heer G. M. del Court tot Krimpen, met de volgende score: 43 + 42 + 41 + 42 =168. Overige scores:   Mr. B.…

Het heeren-championaat van Nederland zal dit jaar gehouden worden op Donderdag 18 Juli vm. 10 uur op de links der Rosendaelsche Golfclub te Arnhem. Vrijdag 19 Mei zullen de volgende wedstrijden worden gespeeld: a. Dameshandicap match (18 holes)…

  Kennemer Golf-Club. Woensdag, 28 Februari 11., hield de Kennemer Golf-Club des avonds ten 8 ure een Algemeens Vergadering in het Café Brinkman te Haarlem, onder leiding van den Voorzitter, den heer G. J. m der Vliet. De Agenda luidde: 1.…

Bij den uitgever J. F. van de Ven te Baarn, is ver­ schenen: «Regels voor golfspel”, door een golfspeler. Hoewel dit boekje getuigt van een streven om het golfspel in ons land meer bekend te maken, zou het dunkt mij nuttiger geweest zijn, indien…

Golf en hoe het gespeeld moet worden. In een der laatste nummers van het Strand Magazine vonden wij een interview, dat de schrijver hield met Tailor, den bekenden beroepsspeler, den huidigen houder van het kampioenschap. Het artikeltje draagt het…

Het was op het initiatief van de Rosendaelsche G.C., dat tot het verspelen van dezen wedstrijd besloten werd, een wedstrijd van veel beteekenis, daar hiermede wordt aangetoond, dat het golfspel hier te lande vorderingen maakt en dat de beoefenaars…

Collection Tree