De Corinthian

Dublin Core

Title

De Corinthian

Items in the De Corinthian Collection

Mr. A. A. del Court van Krimpen. Het is mij een bijzonder voorrecht een enkel woord te mogen wijden aan de nagedachtenis van Mr. Del Court van Krimpen, onzen nestor van de golfspelers in Nederland en wel juist in dit blad, het blad voor…

Golf in Holland. Over het “Golfspel” in Holland een artikel te schrijven is uiterst lastig te volvoeren. Hoewel golf zich in onze lage landen niet in de grijze oudheid verliest, kan men zich begrijpen, dat de invoering van een bepaalde sport,…

Collection Tree