Philips, A.F.

1931: A.F. Philips

A. Philips tijdens het amateurkampioenschap van 1931 op de Eindhovensche (Sport in Beeld 1931).

1937: A.F. Philips, J. Feith

Veteranenwedstrijd op Toxandria (Maandblad Golf, 1937).