Mersch, B. van der

1913: B. van der Mersch in actie

B. van der Mersch tijdens het Internationaal Amateurkampioenschap van 1913 (Revue der Sporten, 29 juli 1913).

1913: Deelnemers amateurkampioenschap

Internationaal amateurkampioenschap 1913:
Boven v.l.n.r.: Jhr. van Sminia, B. van der Mersch, Van der Esch
Onder v.l.n.r.: A.M. Snouck Hurgronje, G.M. Del Court van Krimpen, A. van de Poll

1922: B. van der Mersch

Mr. B. van der Mersch, drijvende van de 1ste tee op de baan van zijn eigen n.l. de Doornsche Golfclub
De heer van der Mersch behoorde eenige jaren geleden tot de sterkste Nederlandsche Golfspelers, doch komt tegenwoordig niet meer uit op belangrijke wedstrijden. In 19071909 en 1910 was hij Amateur-Kampioen van Nederland en in 19061911 en 1912 runner-up.

(Lawn Tennis & Golf 12, 1922).