Gairdner, C.H.

1928: Van der Vliet, Gairdner, Lobett, Buma en Snouck

Amateur Kampioenschap te Zandvoort.
v.l.n.r.: De heer G. W. van der Vliet (eerepresident der Kennemer Golfclub), Capt. Gairdner (amateurskampioen van Nederland), Miss Lobbett (dameskampioen), Mevr. Buma v. Tienhoven (runner up), en Jhr. A . M . Snouck Hurgronje (runner up)

(De Corinthian, 6 juli 1928).