Warren, E.C.

1912: E.C. Warren

E.C. Warren tijdens het eerste Open (Revue der Sporten, 3 september 1912).

1912: Deelnemers Open (origineel)

Het eerste Open op de Haagsche.
Bovenste rij, v.l.n.r.: G.M. Del Court van Krimpen, A. van de Poll, H. Burrows, W. van Limburg Stirum, W. Philpot, N.J.C. Snouck Hurgronje, E.J. Hill, J. Dunn
Onderste rij, v.l.n.r.: J. Oosterveer, E. Michiels van Verduynen, A.M. Snouck Hurgronje, A.J. Ife, E.C. Warren, G. Pannel

(Revue der Sporten, 3 september 1912).