Clive, P.

1939: P. Clive

P. Clive tijdens het amateurkampioenschap van 1939 (Maandblad Golf 4, 1939).

1939: P. Clive en A.C. Critchley

Clive en A.C. Critchley tijdens het amateurkampioenschap van 1939 (Maandblad Golf 4, 1939).