Snouckaert van Schauburg, W.C.

1939: W.C. Snouckaert van Schauburg

Willem Carel Snouckart van Schaurburg (1939).

Biografische gegevens:

Mr. Willem Carel Baron Snouckaert van Schauburg werd in 1888 geboren in Den Haag als zoon van Guillaume Charles Snouckaert van Schauburg (1860-1945) en Everdine Suzette Barones van Pallandt (1864-1958). Snouckaert van Schauburg was familie van de eerste voorzitter van het NGC, Carel Ridder van Rappard. In 1922 trouwde hij met Machteld Sophie Barones van Taets van Amerongen (1890-1831), met wie hij twee zonen kreeg. Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Snouckaert in 1955 met Jonkvrouwe Julie van Alphen (1887-1962).

Snouckaert was lid van de Haagsche en zat één jaar, 1920-1921, in het bestuur van de club. Zijn vader was overigens ook al lid geweest van de Haagsche. W.C. Snouckaert van Schauburg vertegenwoordigde Nederland tijdens de eerste interland tegen Duitsland.

Snouckaert studeerde rechten in Leiden, werkte op het ministerie van Buitenlandse Zaken en was van 1921 tot 1939 referendaris en secretaris bij het kabinet van de Koningin. Vervolgens bekleedde hij van 1939 tot 1946 was de functie thesaurier. In de oorlog was Snouckaert secretaris van de Hofcommissie. Na de oorlog, in 1946, kreeg hij de rang grootofficier. Snouckaert overleed in 1982 in Den Haag.

Bron: B. Woelderink, Geschiedenis van de thesaurie (2010) 194.

1914: Duitsland-Nederland

Snouckaert van Schauburg, zittend links tijdens de eerste interland van het Nederlands team (1914).

Golfstatistieken:

Kampioenschappen

Jaar

Plaats

Internationaal Amateur

1909

5

 

1910

6

 

1911

 

 

1912

7

 

 

 

Winst

Gelijk

Verlies

Interlands

1

0

0

1

 

Foursomes

0

0

1

 

Singels

1

0

0

do: Golfers voor het Haagsche clubhuis

Zittend, vierde van links, pal achter Snouck Hurgronje: Willem Snouckaert van Schauburg.

Bestuursfuncties in de golfwereld:

 

Haagsche GC

1920-1921

Bestuurslid

 

 

 

 

 

 

1922: A. van de Poll op de 1ste tee van de Haagsche

Jhr. A. van de Poll, drijvende van de lste tee op de baan der Haagsche Golfclub. ziet men op deze foto van rechts naar links, Mr. A. Roosmale Nepveu, Amateur Kampioen van Nederland In 1901Mr. C. Baron. Snouckaert van Schauburg, Kampioen der Haagsche Golfclub in 1915, Mr. F. Cremers en Graaf A.Schimmelpemilnck. De heer van de Poll is een goed allround sportsman, die echter de laatste jaren maar weinig golf speelt. In 1915 won hij het Amateur-Kampioenschap van Nederland en was runner up in 1914, 1916 en 1917 (na een tie om den titel met Jhr. Mr. E. Michie!s van Verduynen) (Lawn Tennis & Golf 11, 1922). 

1924: W.C. Snouckaert van Schauburg en C. Bryce

Haagsche Clubkampioenschap 1918. W.C. Snouckaer van Schauburg (de winnaar, rechts) en C. Bryce (runner-up) (Lawn Tennis & Golf 2, 1924).

Snouckaert van Schauburg, W.C.