Boom, W.H.

1937: Ir. Boom

Tijdens de open wedstrijden der Twentsche Golfclub. De voorzitter, Ir. Boom. reikt de prijzen uit (Maandblad Golf).