1914: NGC

Voorzitters:

1914 C. Ridder van Rappard
1915-1919 J.A. Baron van Pallandt van Walfort
1920-1949 Jhr. A.M. Snouck Hurgronje
1949-1961 Jhr. A. Calkoen van Limmen
   
   
   
   
   
   

Afgevaardigden/leden: