1914: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1914: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1914: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGF

Text

Het Nederlandsche Golf Comité Besluiten 1914 - 1931

Het Nederlandsche Golf Comité opgericht 11 Februari 1914

Voorzitter: Mr C. Ridder van Rappard (Haagsche G.C.) Secretaris-Penningmeester: Jhr G.F. van Tets (Doornsche G.C.)
Leden: A. Heldring (Hilversumsche G.C.)
Jhr. Mr J.W. Schorer (Kennemer G.C.)

Vergadering 16 maart 1914
Besluiten:

I

Vastgesteld de formulieren van de handicaplijsten.

II

Bij de inzending der handicaplijsten clubs aan te schrijven, dat spelers niet lid hunner club, bij wedstrijden op hunne links gehandicapt behooren te worden volgens de laagste handicap op een der andere clubs.

III

De leden in het N.G.C. zullen van de wedstrijden op hunne clubs aanteekening der uitslagen houden ter vergelijking dier uitslagen met de uitslagen, berekend naar een andere handicaps maatstaf.

IV

Vastgesteld de kampioenschapsrooster als volgt: 1914 links der Haagsche Golfculb

1915 links der Kennemer Golfclub
1916 links der Doornsche Golfclub

V

Bepaald, dat het Heeren Kampioenschap zal bestaan uit 36 holes medal- play en het dames Kampioenschap uit 18 holes medal-play.

VI

Aan de H.G.C. zal een voorstel van de data voor de Kampioenschappen gevraagd worden.

VII

Besloten werd 1e als inleggeld naar oud-gebruik f.2.50 per hoofd voor deelname aan de Kampioenschappen te eischen en 2e moeite te doen voor bijdragen ten einde voor elk der Kampioenschappen een wisselbeker uit te kunnen loven.

VIII

Aangehouden tot de volgende bijeenkomst werden de bepalingen voor het Kampioenschap betreffende:
a. de mededinging van buitenlanders
b. de vraag of voor deelname een maximum handicap zal gesteld worden. c. de questie van het refereeschap
d. de bepalingen voor de wisselbekers.

IX

Moeite zal gedaan worden van het organiseeren van wedstrijden Holland- Duitschland en Holland-België.

In 1916 bedankt Jhr. G.F. van Tets. In diens plaats G.M. del Court van Krimpen tot Secretaris-Peningmeester benoemd.

Toegetreden in 1916
Noordwijksche GC (afgevaardigde E. Cremers) Domburgsche GC (afgevaardigde P.J. Elout)

Geschatte datering

16 maart 1914

Collection

Citation

“1914: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed September 23, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2032.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.