1921: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1921: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1921: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGC: Besluitenboek 1914-1931

Text

1921

Vergadering 3 mei des namiddags om 2 uur Haagsche Club, den Haag.
Aanwezig de Heeren Jhr Mr A.M. Snouck Hurgronje voorzitter, Jhr G.F.van
Tets, E. Cremers, P.J. Elout, G.M. del Court, [ ] Enthoven en E. Vas Visser (de laatste ter vervanging van Jhr Mr J.W. Schorer).Jhr. G.F. van Tets is wederom als afgevaardigde van de Doornsche Golf Club aanwezig in de plaats van G.M. del Court die nu alleen de Rosendaelsche GC vertegenwoordigt.

De rekening en verantwoording wordt na uitlegging goedgekeurd. Het bedrag aan de NedSport van f.50- wordt hoog gevonden doch besloten voorloopig te blijven aanhouden als officieel orgaan.

Vaststelling Kampioenschappen.

Op verzoek van de Kennemer GC wordt het Amateur en Dames Kampioenschap vastgesteld op 2 en 3 Juli te Santpoort. Domburg vraagt en verkrijgt het Open Kampioenschap op 24 Juli.

De wedstrijd Holland-België zal te Hilversum worden verspeeld en zal België uitgenoodigd worden 12, 19 of 26 Juni te komen.

Indien de door de Heer W. Sommerhoff voorgestelde wedstrijd Holland- Duitschland verspeeld wordt zal deze in Augustus te Doorn verspeeld worden.

De heer Cremers leest een brief van Jhr. W. v. Swinderen waarin deze mededeelt verschillende teams, o.a. voor de opening van de nieuwe links der Haagsche GC over te kunnen krijgen. Na langdurige bespreking wordt besloten, aangezien dit jaar de Haagsche Golf Club niet met internationale ontmoetingen geopend wordt, doch daarmede tot het volgend jaar gewacht wordt, te trachten een damesteam van Dames met 8 à 10 handicap te Noordwijk te laten spelen.

De heer Vas Visser licht het schrijven van de Kennemer GC nader toe en dringt aan op vergadering in Januari, wat als proef zal geschieden. De organisatie van het Nederlandsche Golf Comité zal niet worden gewijzigd doch meerder leiding aan de competitie worden gegeven. Na langdurig debat wordt besloten dit jaar de competitie zonder handicap te doen plaats hebben en het volgende programma vastgesteld:

22 Mei: Haag - Hilversum
5 Juni: Kennemer - Den Haag
12 Juni: Hilversum - Kennemer
2 October: Hilversum - Den Haag
16 October: Den Haag - Kennemer
22 October: Kennemer - Hilversum

Verder wordt besloten voorloopig nog niet alle balls te laten spelen en met de invoering van de Standard Ball te wachten tot meerdere hier te lande te krijgen zullen zijn (behalve natuurlijk voor Internationale ontmoetingen).
(Ondertekend G.M. del Court)

Geschatte datering

3 mei 1921

Collection

Citation

“1921: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed July 11, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2040.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.