1929: Notulen NGC (1)

Dublin Core

Title

1929: Notulen NGC (1)

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1929: Notulen NGC (1)

Herkomst

Archief NGF: Besluitenboek 1914-1931

Text

1929

Bijeenkomst bij de officiëele opening van de U op 11 mei 1929.

Aanwezig de Heeren Jhr Mr A.M. Snouck Hurgronje, E. Cremers, K.M.A.
Enthoven, [ ] Janssen, Jhr G.C. Quarles v. Ufford, [ ] Sölner en G.M. del Court.

Besproken wordt een schrijven van de heer Barry waarin deze zich bereid verklaart de verschillende links te bezoeken en advies uit te brengen over het onderhoud. Daar de afgevaardigden zich niet kunnen verbinden zonder hunne besturen daarin gekend te hebben wordt op voorstel van de voorzitter besloten dat de clubs aan de secretaris zullen laten weten hoeveel iedere club er voor beschikbaar heeft.

Verder wordt besloten het Amateur en Dames Kampioenschap wegens de slechte toestand der andere banen te den Haag te doen verspelen.

Het Jeugd Kampioenschap zal 22 Sept. op de Pan worden verspeeld.
(Ondertekend A.M. Snouck Hurgronje en G.M. del Court)

Geschatte datering

11 mei 1929

Collection

Citation

“1929: Notulen NGC (1),” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2049.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.