1932: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1932: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1932: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGF: Notulenboek 1932-1947

Text

1932

Vergadering van 18 februari 1932 des n.m. 5 uur in het Clubhuis van de Haagsche Golf Club.
Aanwezig: de Voorzitter Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje, E. Cremers (Noordwijksche), Mr. Ch. De Pesters (De Pan), J.P. Elout (Domburgsche), K.M.A. Enthoven (Hilversumsche), G. Andre de la Porte (Rosendaelsche), Mr. A.A. Diemer Kool (Kennemer), W.G. Janssen (Twentsche), Mr. A. Roosmale Nepveu (Haagsche), Mr. D. Van Sonsbeeck (Toxandria), Gen. Maris (Toxandria), Eyken (Noordwijksche) en G.M. Del Court van Krimpen secretaris.
Bericht van verhindering is ingekomen van Dr. A. Philips (Eindhovensche) en de golfclub Voorne.
Door de Heeren Cremers en Enthoven zijn de boeken nagezien en deze accoord bevonden zijnde wordt den secretaris-penningmeester decharge verleend, nadat de notulen der vorige vergadering ongewijzigd waren goedgekeurd.
Het wedstrijdprogramma zal door de secretaris in elkaar gezet worden, de volgende ontmoetingen worden echter ter vergadering vastgesteld.
Nationaal Kamp. 8 mei te Breda
Open Kamp. 17 juni den Haag
Amateur Kamp. 8,9,10 juli Zandvoort
Dames Kamp. 16 juli Hilversum
Jeugd Kamp. 4 Sept. Noordwijk
Amateur-Professionals 9 Oct. De Pan
Holland-Belgie zal te Eindhoven gespeeld worden, Frankrijk zal Zandvoort ontvangen worden.
Het voorstel is van de Union des Golf de France om de landenwedstrijden allen tegelijk op een plaats te verspelen wordt als proef aangenomen en zal worden voorgesteld dit in Frankrijk te houden en aldaar nadien te bespreken.
Bij de besprekingen voor de Competitie wedstrijden, stelde de heer Janssen voor bij de handicap competitie de gewonnen holes niet meer te tellen, doch op de zelfde wijze als bij de gewone competitie hetgeen algemeene instemming vindt en dus wordt aangenomen.
De heer de Pesters stelt voor de IIde klas competitie niet meer te verspelen waartoe wordt besloten.
Door de secretaris wordt voorgesteld voor de handicap competitie een schild uit de loven, hetgeen wordt aangenomen.
Aangezien men met het samenstellen der vertegenwoordigende Nationale teams nogal eens moeilijkheden ondervindt, wordt, nadat men eerst voelde voor benoeming eenen grootere commissie, [], dit later nog eens onder de ogen te zien en de samenstelling voorloopig door de Heeren Snouck Hurgronje en Del Court te laten doen.
Aangezien er weinig uniformiteit bestaat bij de introductie van bestuursleden eener [] de Club bij bezoek aan andere banen, wordt besloten dat Voorzitter en Secretaris van een Club (wanneer niet een ander bestuurslid in de plaats is aangewezen) zonder betaling van greenfee moeten worden toegelaten.
Mr. Diemer Kool vraagt of het niet aanbeveling verdient personen die hunne Clubcontributie niet betalen bekend te maken, is men het eens dat de naam dien persoons aan het secretariaat van het Ned. Golf Comite moeten worden opgegeven.
Algemeen wordt geklaagd over het officiele orgaan, aangezien echter geen beter orgaan bekend is zal het nog eens worden aangezien.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Geschatte datering

18 februari 1932

Collection

Citation

“1932: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2052.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.