1933: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1933: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1933: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGF: Notulenboek 1932-1947

Text

1933

Vergadering op 15 februari 1933 des n.m. 5 uur in het Clubhuis van de Haagsche Golf Club.
Aanwezig de Heeren Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje voorzitter, E. Cremers (Noordwijksche), G. Andre de la Porte (Rosendaelsche), K.M.A. Enthoven (Hilversumsche), Jhr. Mr. A. Calkoen van Limmen (De Pan), Mr. A.A. Diemer Kool (Kennemer), Gen. Maris (Toxandria), J.A. Grothe van Schellach (Eindhovensche), Ir. Henket (De Dommel) en van Lanschot (De Dommel), Del Court secretaris.
De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, speciaal degenen die voor de eerste maal hunne vereeniging vertegenwoordigen en biedt daarna de door de heer Andre de la Porte uitgeloofde prijs aan de winnaar van de wedstrijd der afgevaardigden, de heer van Lanschot, aan.
De door de secretaris voorgelezen notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd; ook de door de Heeren Enthoven en Calkoen nageziene boeken blijven in orde en wordt de secretaris penningmeester decharge verleend.
Ingekomen is een schrijven van Prof Broekema aan de Voorzitter, waarin deze vraagt of het ook op de [] het Ned Golf Comite [] liggen door finantieelen hem te [] dat eene [] opgeleid [] worden tot gras-specialiste.
De heer Cremers zegt dat destijds Prof Hudig ook reeds zoo iets beaamde, en volgens de Heer Enthoven [] de Heer van der Hane ook zijne ideeen in die richting hebben laten gaan.
Na lang beraad, [] men het beter [] te probeeren met het Research Station te Bingsley nader contact te krijgen en wanneer meerdere clubs aan deze instelling contribueerden zouden wellicht iemand overkomen om advies te geven . De finantien van verscheidene clubs zijn echter [] niet van dien aard dat [] uitgaven op dat gebied kunnen worden gedaan.
De Voorzitter zal derhalve Prof. Broekema berichten dat het te kostbaar blijkt te zijn.
De vaststelling van het wedstrijdprogramman wordt aan secretaris overgelaten, de voornaamste wedstrijden worden echter als volgt vastgesteld.
7 mei Nationaal Kamp. [] zoo mogelijk 10 of 14 mei Belgie Holland. 14 mei Frankrijk-Holland, Wimereux. 18 juni Open Kamp. Kennemer. 7-9 juli Amateur Kamp. De Pan. 19-21 juli Dames Kamp Den Haag. 23 juli Dames Holland-Duitschland. Noordwijk. 3 september Jeugdkamp. Den Haag. 24 september Holland-Duitschland Eindhoven. 8 oct. Amateurs-Professionals Hilversum.
Besloten wordt de beslissingswedstrijden der handicap competitie op onzijdig terrein te doen verspelen.
De Heer Diemer Kool stelt voor de Standard Score af te schaffen en dus volgens de Par Score handicaps geven, op voorstel van de voorzitter zal dit nader onder de [] worden gezien en afgewacht wordt wat de andere landen zullen doen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Geschatte datering

15 februari 1933

Collection

Citation

“1933: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2053.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.