1934: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1934: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1934: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGF: Notulenboek 1932-1947

Text

1934

Vergadering op 15 februari 1934 des n.m. in het Clubhuis Haagsche Golfclub.
Aanwezig de Heeren A.M. Snouck Hurgronje voorzitter, E. Cremers (Noordwijksche), K.M.A. Enthoven (Hilversumsche), Generaal Maris (Toxandria), Van Sonsbeeck (Toxandria), W. Huydecoper (De Pan), G. Andre de la Porte (Rosendaelsche), Eyken (Noordwijksche), A. Goossens (Rotterdamsche), W.G. Janssen (Twentsche), Mr. Diemer Kool (Kennemer), Ir. Henket (De Dommel) en Del Court secretaris.
De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en speciaal de Heer Goossens afgevaardigde van de Rotterdamsche Golfclub, de jongste vereeniging in het Ned Golf Comite. Ten eerste kon de heer Goossens, als winnaar van de wedstrijd der afgevaardigden, de door de Heer van Lanschot uitgeloofde prijs in ontvangst nemen. De Voorzitter hoopt dat in het vervolg wat meer afgevaardigden voor den wedstrijd zullen inschrijven, dit maal waren er slechts drie deelnemers.
De door de secretaris voorgelezen notulen worden onveranderd goedgekeurd, waarna de Heer Cremers meededeelt dat door de heer Andre de la Porte en hem de boeken en bescheiden van secretaris-penningmeester zijn nagezien en accoord bevonden, zodat deze gedechargeer wordt. Eene begroting voor 1934, ongeveer gelijk aan die voor 1933, wordt nagegaan en hoopt men dat deze evenals dit in 1933 het geval geweest is, goed berekend zal blijken te zijn.
Mededeeling wordt gedaan van het instellen van de zg “aanmoedigingswedstrijd” en wordt goedgevonden dat de eerste 4 uit deze wedstrijd gratis op alle banen zullen mogen spelen. De winnaar van de op 4 verschillende banen te spelen wedstrijd zal ook in het bezit komen van de door “De Revue der Sporten” zoo welwillend aangeboden wisselbeker.
De voornaamste wedstrijden worden al dus vastgesteld:
1 april: Aanmoedigingswedstrijden de Pan
15 april: “ Zandvoort
13 mei: Holland-Frankrijk, de Pan
17 juni: Nationaal Kamp. Noordwijk
6/8 juli Amateur Kamp. Den Haag
20/22 juli: Dames Kamp. Eindhoven
10/11 aug. Open Kamp. De Pan
12 aug: Duitschland-Holland Dames. Eindhoven
16 sept: Jeugd Kamp. Den Haag
14 Oct Amateur-Professionals Hilversum
Getracht zal worden 3 of 10 juni tegen Belgie te spelen te Zandvoort.
Door het N.G.C. zal ook georganiseerd worden Mixed Foursomes met gelimiteerde handicap, zowel voor minimum als maximum waartoe de eerste dag 18 holes medalplay en de beste 4 pairs de volgende dag in matchplay doorspelen. Hiervoor zal door het N.G.C. 2 prijzen worden gegeven. Dit zal plaats vinden 26/27 mei te Breda.
Het open kampioenschap zal over 72 holes gespeeld worden en 2 dagen in beslag nemen, de prijzen zullen dezelfde blijven.
Het Jeugdkampioenschap zal open zijn voor spelers die nog minderjarig zijn [] 20 jaar.
Aan de gewone competitie zal behalve de oude 4 deelnemers, door een zestal spelers uit de zuidelijke clubs mede worden gespeeld, doch men zal dit jaar slechts een maal tegen elke club uitkomen, dus slechts in totaal 4 wedstrijden. Het zuidelijke team zal op de Einhovensche links ontvangen. Door loting zal worden uitgemaakt wie de ontvangende vereeniging, het volgende jaar zal dan juist andersom gespeeld worden.
De Handicap Competitie zal onveranderd gespeeld worden, de Rotterdamsche G.C. zal in de Zuidelijke afdeeling meespelen, zodat daar wegens het niet meespelen van Domburg ook weder 4 vereenigingen meedespelen.
Besloten wordt meerdere [] in de wijzen van ontvangst van teams bij de competitie wedstrijden te betrachten. Aan de gasten zal alles worden aangeboden eenvoudige lunch met bier en/of koffie en ’s middags thee zonder meerdere “drinks”. De Voorzitter deelt mede dat door de firma de Erven Lucas Bols gevraagd is geworden of er door deze Firma aan te bieden beker het Ned Golf Comite aangenaam zou zijn. Men is het algemeen eens dat men beter doch dergelijke aanbiedingen niet te accepteeren en wordt het ook reeds eene fout genoemd dat de door de Revue der Sporten aangeboden beker werd aangenomen.
De Voorzitter merkt op dat de Royal & Ancient Golfclub op St. Andrews de regels van het spel hebben veranderd; dat wij menen nu eens met de R&A meede te moeten gaan, doch dat dit ook meede brengt wij de amateursbepalingen moeten volgen. Hij wijst er daarom op dat [], die geen erkend sportjournalist is, doch enkele [] [] betaling artikelen in couranten schrijft, daarvoor zijn amateurisme verliest.
Aangezien bij de rondvraag niemand meer het woord verlangt, wordt de vergadering gesloten.

Geschatte datering

15 februari 1934

Collection

Citation

“1934: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed July 6, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2054.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.