1940: Notulen NGC

Dublin Core

Title

1940: Notulen NGC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1940: Notulen NGC

Herkomst

Archief NGF: Notulenboek 1932-1947

Text

1940

Vergadering op 7 februari 1940 in het clubgebouw van de Haagsche golfclub.
Aanwezig de H.H. Snouck Hurgronje (Voorzitter), Diemer Kool (Kennemer), Eyken (Noordwijksche), Enthoven (Hilversumsche), Calkoen van Limmen (de Pan), Frowein (Rosendaelsche), Van Limburg Stirum (Hattemsche), Van Zinnicq Bergmann (De Dommel), Grothe van Schellach (Eindhovensche), Thunnissen (Toxandria), Roth (Toxandria) , Elout (Domburgsche), Coops (Enghuizen), Ankersmit (Sallandsche), Jansma (Amsterdamsche), Schill (De Wildhoeve), Van Delden (Twentsche), Boom (Twentsche), Goossens (Rotterdamsche), Ruys (Rotterdamsche) en Roƫll (secretaris).
De voorzitter opent de vergadering en herdenkt allereerst de in het afgelopen jaar overleden heer Schorer, een van de oprichters van het NGC.
Vervolgens heet hij de nieuwe vereniging de Wassenaarsche G.C. de Wildhoeve welkom en spreekt er zijn vreugde over uit dat wederom een fraaie 18 holes course tot stand gekomen is.
Aan de orde komt een voorstel om aan Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden het eere-voorzitterschap van het NGC aan te bieden, waarbij de voorzitter nog opmerkt dat Z.K.H. reeds toegezegd heeft een zodanige benoeming te zullen aanvaarden. Dit voorstel wordt met grote instemming ontvangen en bij acclamatie aangenomen.
Daarna brengen de heeren van Zinnicq Bergmann en Diemer Kool verslag uit van de rekening en verantwoording van de penningmeester en stellen voor om de boeken goed te keuren hetgeen geschiedt onder decharge van de penningmeester. Wegens den internationalen toestand wordt besloten geen internationale kampioenschappen en landenwedstrijden te spelen, met uitzondering van den wedstrijd Nederland-Belgie.
Aangezien dien ten gevolge de uitgaven belangrijk lager geraamd kunnen worden dan in vorige jaren wordt de jaarlijkse bijdrage der aangesloten verenigingen op 1,- per lid per lid vastgesteld. Uitdrukkelijk wordt nogmaals geconstateerd dat dit bedrag ook voor thee en buitenleden verschuldigd is.
Vervolgens komt aan de orde het bevestigd programma voor 1940. Besloten wordt de handicap competitie te spelen op de zelfde wijze als in 1939 aangezien gebleken is dat het systeem van de Heer van Zinnicq Bergmann aller instemming had.
Na eenige discussie worden de data van de diverse wedstrijden vastgesteld, echter niet de banen waar deze wedstrijden gespeeld zullen worden aangezien door de langdurige vorstperiode de vertegenwoordigers van de verschillende clubs geen voorspellingen durven te doen over de conditie van hun banen. Aan het dagelijks bestuur wordt opgedragen hiervan nadere beslissingen te nemen zodra meerdere details bekend zullen zijn.
Nadat nog besloten is om voortaan bij de competitie bij gelijkspel halve punten toe te kennen, sluit de voorzitter de vergadering en roept de aanwezigen op voor het jaarlijksche diner waar de Heer Del Court de gelederen zal komen versterken en waarbij hem een souvenir zal worden aangeboden voor de 25 jaren gedurende welke hij het secretariaat heeft waargenomen.

Geschatte datering

7 februari 1940

Collection

Citation

“1940: Notulen NGC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2060.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.