1912: Ingekomen post Kennemer GC-brief G.F. van Tets

Dublin Core

Title

1912: Ingekomen post Kennemer GC-brief G.F. van Tets

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1912: Ingekomen post Kennemer GC-brief G.F. van Tets

Herkomst

Archief Kennemer GC: Noord-Hollands archief

Text

Doornsche Golfclub

 

Zeist

17 augustus 1912

 

Aan het bestuur van de

Kennemer Golfclub

te Santpoort

 

Mijne Heren,

 

Wij hebben de eer door deze onder uw aandacht te brengen en in een voorstel te belichamen een gedachte, welke door leden van verschillende golfclubs den laatsten tijd in particuliere gesprekken herhaaldelijk is naar voren gebracht. Wij bedoelen de oprichten van een comité of bond, gevormd uit de verschillende golfvereenigingen hier te lande, welke de regeling op zich zou nemen van alle belangrijke golfaangelegenheden, welke uit den aard der zaak niet aan de wisselvallig inzichten van een enkel golfbestuur kunnen worden overgelaten en dus door een boven die besturen gestelde autoriteit dienen te worden vastgesteld en waaraan bedoelde besturen zich zouden moeten verbinden zich te onderwerpen. Dat comité of die bond zou b.v. voorlopig kunnen bestaan uit afgevaardigden van alle Nederlandsche golfclubs en onderling de verschillende functies kunnen verdeelen. De werkzaamheden, welke tot de competentie van dat college zouden moeten behooren zullen zich zelf later wel aanwijzen, doch om duidelijk begrip te geven van onze bedoeling nomen wij reeds als voorbeeld:

  1. De regeling van de Nederlandsche Kampioenschappen
  2. De keuze van vertegenwoordigende teams, als b.v. de ‘Gentlemen’ tegen de ‘Professionals’, een Hollandsch team tegen spelers van een ander land.
  3. De keuze van het terrein voor de Nederlandsche Kampioenschappen en eventueele andere belangrijke wedstrijden, die niet van een bepaalde club uitgaan.
  4. Het houden van voeling met buitenlandsche clubs of bonden.
  5. Het bijhouden van een handicaplijst van Nederlandsche spelers
  6. Etc. etc.

 

Wanneer uw college in principe voor ons denkbeeld is, dan noodigen wij u uit een afgevaardigde van uw club te zenden naar eene vergadering van afgevaardigden van de ons bekende Nederlandsche golfclubs te houden op 26 Sept. a.s. des n.m. te 2 uren in een nader aan te wijzen localiteit in deze omgeving, welke gezamenlijke afgevaardigden dan de opdracht genieten om als commissie ons denkbeeld in vasteren vorm te gieten en dan aan de clubs nadere voorstellen te doen.

Wij stellen u deze plaats en datum voor, opdat de aanvangswerkzaamheden der commissie dan zouden kunnen samenvallen met wedstrijden op de links onze club, welke wedstrijden wij ons voorstellen op 27 en 28 september uit schrijven en tot deelname waaraan wij bij dezen de eer hebben de leden van uw club uit te noodigen. Het daarvoor nader vast te stellen programma zal nader aan uw secretaris worden toegezonden.

 

Het Bestuur der D.G.C.

Namens hetzelve

De Secretaris

G.F. van Tets

Geschatte datering

17 augustus 1912

Files

19120817 Brief Van Tets.pdf
19120817 Brief Van Tets 1912 getypt.pdf

Collection

Citation

“1912: Ingekomen post Kennemer GC-brief G.F. van Tets,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2106.

Item Relations

This item has no relations.