1912: Uitgaande post Kennemer GC-brief J.W. Schorer

Dublin Core

Title

1912: Uitgaande post Kennemer GC-brief J.W. Schorer

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1912: Uitgaande post Kennemer GC-brief J.W. Schorer

Herkomst

Archief Kennemer GC: Noord-Hollands archief

Text

Bloemendaal 16 Sept. 1912

 

Kennemer Golf Club

Huis te Velsen

Santpoort

No. 103

 

Aan

Het Bestuur der Doornsche G.Club

Zeist

 

Mijne Heeren,

 

Naar aanleiding van uw schrijven van den 17den Aug. j.l., waarvan wij de ontvangst door den Voorzitter onzer vereeniging aan uwen Secretaris bericht is, heb ik de eer U mee te deelen dat dit op de gisteren gehouden Bestuursvergadering behandeld is. De verschillende voorstellen, zoowel wat betreft de oprichting van een Golf Bond of Uitvoerend Comité, als de onderwerpen waarmede dit Comité zich zal hebben bezig te houden, konden onze volle sympathie verwerven. Besloten is naar de door U uitgeschreven vergadering een afgevaardigde te zenden. Wie dit zal zijn hoop ik u bij nader schrijven te breichten.

 

Het Bestuur der K.G.C.

Namens hetzelve

De f.secr.

w.g. Jhr. Mr. J.W. Schorer

Geschatte datering

16 september 1912

Files

1912_Archief Kennemer GC_Uitgaande post_Brief J.W. Schorer.pdf

Collection

Citation

“1912: Uitgaande post Kennemer GC-brief J.W. Schorer,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2107.

Item Relations

This item has no relations.