1933: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1933: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1933: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden op Zaterdag 8 April 1933 des namiddags 5 uur in het Clubgebouw.

Aanwezig de bestuursleden

Jhr. G.C. Quarles van Ufford

W. van Waveren


W.F. Looman

Jhr. P.N. Quarles van Ufford


Mr. A.A. Diemer Kool en de leden

H. Mispelblom Beyer


J. Kakebeeke


J. van Munster van Heuven


Jhr. J. van Spengler


J.W. Nienhuys


E. Veltman Jr.

De voorzitter opent de vergadering en begint eenige woorden van hulde en dank te wijden aan de nagedachtenis van den Heer W.G. Sommerhoff die in September 1932 overleden is.
Hij brengt in herinnering wat de heer Sommerhoff voor de vereeniging gedaan heeft als bestuurslid, lid van de baancommissie, als schenker van het caddiehuis en het groote aandeel dat hij gehad heeft in de tot stand koming van de nieuwe baan.

Het jaarverslag en finantieel verslag worden onveranderd goedgekeurd.
De heeren E.K. Veltman en Mr. H. ter Haar Romery worden als leden van den Kascommissie herkozen terwijl in de plaats van den Heer Kesting die bedankt heeft benoemd wordt de Heer E. Bodel Bienfait.
Den Heer Walrave Boissevain wordt herkozen als bestuurslid.
Ook de begrooting voor 1933 wordt goedgekeurd.
De Heer Nienhuys dankt het Bestuur namens de leden dat het geslaagd is in deze tijden een zoo gunstig finantieel verslag uit te brengen en brengt het Bestuur hulde voor den gunstigen toestand van de club.
Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

G.C. Quarles van Ufford en A.A. Diemer Kool

Geschatte datering

8 april 1933

Collection

Citation

“1933: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2145.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.