1934: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1934: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1934: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden op Zaterdag 14 April 1934 des namiddags 5 uur in het Clubgebouw.

Aanwezig de Bestuursleden

Jhr. G.C. Quarles van Ufford

Beels van Heemstede


Jhr. P.N. Quarles van Ufford

J.R. Koning

H. Smidt van Gelder


W. van Waveren en de leden

A.E. THiery de Buy Dolkman

Ch. E. Veltman

Het jaarverslag en finantieel verslag worden onveranderd goedgekeurd.
De leden van de Kascommissie E.A. Veltman, Mr. H. ter Haar Romery en E. Bodel Bienfait worden herbenoemd.
Mr. A.A. Diemer Kool wordt herkozen als bestuurslid.
Het voorstel tot benoeming van de zittende commissarissen van het Bestuur tot Bestuursleden wordt aangenomen.
De begrooting over 1934 wordt goedgekeurd.
Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

G.C. Quarles van Ufford en A.A. Diemer Kool 

Geschatte datering

14 april 1934

Collection

Citation

“1934: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2146.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.