1936: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Dublin Core

Title

1936: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Archiefstuk Item Type Metadata

Titel

1936: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC

Herkomst

Archief Kennemer GC: notulenboek 1910-1946

Text

Jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden op Zaterdag 4 April 1936 des namiddags 5 uur in het Clubgebouw.

Aanwezig van het Bestuur


Jhr. G.C. Quarles van Ufford, Voorzitter

H. Smidt van Gelder


Beels van Heemstede


W. van Waveren


Jhr. P.N. Quarles van Ufford


W.F. Looman


Mr. A.A. Diemer Kool benevens de leden

F. Hubrecht


Ir. J.J. Borren

Het verslag over het afgeloopen jaar en het finantieel verslag worden onveranderd goedgekeurd.
De Heeren E.A. Veltman en Mr. Ter Haar Romery worden als lid der Kascommissie herkozen terwijl in de vacature ontstaan door het overlijden van den Heer E.A. Bodel Bienfait de heer A.E. Thierry de Bye Dolleman wordt gekozen.
De aftredende bestuursleden W. van Waveren en H. Smidt van Gelder worden herkozen.
De begrooting voor 1936 wordt goedgekeurd.
Bij de rondvraag vraagt de heer Hubrecht of het niet mogelijk is een oefenterrein in orde te brengen. Aan de baancommissie wordt opgedragen hiervoor een geschikt stuk terrein uit te zoeken.
Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

G.C. Quarles van Ufford en A.A. Diemer Kool

Geschatte datering

4 april 1936

Collection

Citation

“1936: Notulen algemeene vergadering Kennemer GC,” NGA Early Golf, accessed May 20, 2019, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2148.

Item Relations

This item has no relations.

This item has no files and is not displayable.