Nederlandsche Sport (1912) 1760

Dublin Core

Title

Nederlandsche Sport (1912) 1760

Tijdschrift Item Type Metadata

Titel

Nederlandsche Sport (1912) 1760

Jaar van uitgave

1912

Tijdschrift

Nederlandsche Sport

Nummer

1760

Text

Zondag j.l. speelden Mevr. Calkoen v. Limmen en de heer F. A. Brandt, beiden uit Zeist, op de links van de Haagsche Golf Club, om den des Tombe beker. Dank zij de goede zorgen van den Haagschen professional A. I. Ife, was de baan in goede conditie. Omtrent den strijd meldt de N. R. C.:

De sterke wind voorkwam aanhoudenden regen, doch deed het spel afbreuk. Vooral had de heer Brandt met den storm te kampen. Reeds van den aanvang af, bleek deze speler niet zoo op dreef als gewoonlijk, terwijl Mevr. Calkoen haar gewon .*regelmatige vaste spel toonde en geen moeite had om in een gemiddelde van 51 rond te gaan.

In de tweede ronde dreef de wind bij Putterlust den bal van den heer Brandt herhaaldelijk buiten de baan, zoodat Mevr. Calkoen na aftrek der voorgift op de eerste 18 holes reeds II punten vóór. was. Na het noenmaal kwam er weinig verandering. Wel verbeterde de heer Brandt iets, doch niet voldoende om de spanning tot het einde er in te houden. Een woord van hulde mag hier zeker niet ontbreken voor het kranige spel van de winster, die tweemaal achtereen, ondanks storm en regen, haar mededinger geen kans gaf.

De cijfers waren:

Mevr. Calcoenv. Limmen50+53+54+56=213—40=173. F. A. Brandt 47 + 59 + 46 + 51=203 — 24=179

De vorige week namen de wedstrijden om het Amateur Kampioen schap van Amerika een aanvang op de links der Chicago Golf Club te Wheaton. Deze links, aangelegd door den bekenden Golfarchitect C. B. Macdonald, heeft zeer interessante plaatsen, omgrensd door ruw terrein, bevat vele bunkers en andere hindernissen en is ongeveer 6000 yards groot.

Er waren 84 deelnemers, waaronder 2 mededingers uit Europa, n.l. de gewezen kampioen H. H. Hilton, die vorig jaar na een magnifiquen strijd de eer der overwinning aan Fred. Herreshoff moest laten, en N. Hunter, die negen jaar geleden met spelers der Oxford en Cambridge Golf Society te Wheaton is geweest en een recordronde van 71 maakte. Hilton heeft dit seizoen in de groote wedstrijden niet een zoodanigen vorm getoond als het jaar te voren, doch men beschouwde hem als een voor den titel het meest in aanmerking komende persoon. Van Amerikaansche zijde werd het meeste vertrouwen in Chick Evans gesteld, hoewel er ook nog andere waren, die als gevaarlijke tegenstanders aangemerkt werden ;

zoo werden genoemd W. J. Travis, die het Engelsche Kampioen schap te Sandwick in 1904 won, J. D. Travis, kampioen in 1907 en 1908, W. C. Fownes winner in 1910 en Osw. Kirky.

Na eerst een ronde over 18 holes zijn de volgende ronden over 36 holes.

De Engelschen waren niet erg gelukkig. Hilton verloor al spoedig in het begin, van den strijd tegen C. G. Waldo, den kampioen van Connecticutt, en N. Hunter werd gehandicapt door een aanval van dysenterie maar wist zich toch tegenover W. Smith te handhaven, doch werd later genoodzaakt zich te moeten terugtrekken in zijn match tegen W. K. Wood.

Den titel van kampioen verkreeg Jerome Travers, een 25-jarige speler, geboren te /New-York, die het kampioenschap voor de derde maal won.

De uitslag der 2e ronde was : N. T. Hunter—W. Smith 4 en 3, J. D. Travers—W. J. Travis 2 en I, C. Evans—H. Lee 9 en 8, W. K. Wood—W. C. Fownes 7 en 6, M. Phelps —H. Weber 2 en 1, P. Hunter—C. G. Waldo 3 en 2, H. K. Kerr—A. Seckel 1 op, H. Schmidt—R. Hunter 5 en 4.

3e r o n d e : W. K. Wood—N. F. Hunter opgeg., J. D. Travers— M. Phelps 2 en i, C. Evans—H. Schmidt 6 en 5, H. K Kerr—P. Hunter met I hole. *

Halve beslissing: J D. Travers—H. K. Kerr 7 en 6, j C. Evans—W. K. Wood 4 en 3. I

Beslissing: J. D Travers—C. Evans 7 en 6.

Tusschen Hilton en Evans moest nog beslist worden, wien de Gouden M daille ten deel zou vallen voor het minste aantal slagen in de eerste sonde. Beiden hadden toen 74 Evans werd daarvan : bezitter met 72, daar Hilton er 75 had.

Files

1912xxxx_NS_1760.pdf

Collection

Citation

“Nederlandsche Sport (1912) 1760,” NGA Early Golf, accessed July 14, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2182.

Item Relations

This item has no relations.