Nederlandsche Sport (1912) 1763

Dublin Core

Title

Nederlandsche Sport (1912) 1763

Tijdschrift Item Type Metadata

Titel

Nederlandsche Sport (1912) 1763

Jaar van uitgave

1912

Tijdschrift

Nederlandsche Sport

Nummer

1763

Text

De Doornsche Golfclub speelde verleden week Vrijdag en Zaterdag op hun verbeterde links verschillende wedstrijden, die Vrijdag door prachtig weder begunstigd werden, doch Zaterdag mocht het wel beter geweest zijn. Er woei toen een stevige N. O. wind.

Omtrent de gespeelde wedstrijden het volgende:

Vrijdag werden twee nummers gespeeld: 1e een ploegenwedstrijd tusschen 5 spelers van de Haagsche Golfclub en 5 spelers van de Kennemer Golfclub over 18 holes. De ploeg van de Hagenaars won alle 5 de wedstrijden. Zij bestond uit de heeren Jhr. Mr. A. M.

Snouck Hurgronje, Mr. C. Ridder van Rappard, H. C. Baron van Tuyll van Coelhorst, Jhr. W. W. van Sminia en Mr. F. Cremers. De K. G. C. had een ploeg bestaande uit de heeren A. Heldring, van der Valk van Brigdamme, Jhr. von Mühlen, Jhr. G. van Tets en H. Veltman. Een dames-voorgiftwedsirijd over 18 holes werd gewonnen door Mevrouw van Tets-Cremer van de D. G. C. in 47+48 =95 strokes of verminderd met een voorgift van 30 —

65 nett, een hoogst verdienstelijke verrichting.

In den middag speelde de Haagsche ploeg, de winnaars dus van den ochtendwedstrijd, een wedstrijd tegen de ploeg van de D. G. C , bestaande uit de heeren Mr. Dr. B. van der Mersch, Mr. J. D. van Ewijck, F. A. Brandt, Mr. W. H. J. Blanckenhagen en Mevr. Calkoen

van Limmen. Dit was een hoogst spannende wedstrijd, welke ten slotte in het voordeel van de thuisspelende ploeg uitviel met 3 gewonnen tegen 2 verloren wedstrijden. Het laatst binnenkomend paar Mr. van Ewijck tegen Mr. van Rappard moest den doorslag

geven. Op de 17de green was Mr. v. E. “one up”. Met mooie>putts" werd de laatste hole gehalveerd en zoo de match voor Doorn gewonnen.

Eene puttingcompetition besloot den dag. Ofschoon zij voor dames was uitgeschreven, mochten ook enkele jongens meedoen. Het resultaat was, dat van de 20 deelnemers mevrouw van Tets voornoemd den 1en prijs won, miss Sauer den 2en en de 9 jarige

Hein van Tets den 3en prijs. Zaterdag-morgen werd een heeren voorgiftwedstrijd over 18 holes gespeeld. Winnaar was Jhr. L. M. J. Schuurbeque Boeye van de

D. G. C. met 111 slagen, verminderd met eene voorgift van 30—81 slagen. De 2e prijs werd gewonnen door Mr. Dr. van der Mersch van de D. G. C. (voorgift 3 s l) in 82 slagen, de 3e prijs na loting met de heeren G. del Court tot Krimpen, Jhr. Mr. A. M, Snouck

Hurgronje en Jhr. W. W. van Sminia (resp. van de Rozendaalsche, Haagsche en Haarlemsche golfclub) door den heer F. A. Brandt van de D. G. C. in 95—11 — 84 slagen.

De scratch-prijs in dezen werd gewonnen door den heer Snouck Hurgronje vnd. na loting men den hr. del Court vnd., die beiden ook een score van 84 maakten. 's Middags werden “foursomes” gespeeld. Mevrouw Calkoen van Limmen (D. G. Q.) en Mr. C. Ridder van Rappard (H. G. C ) wonnen met 89—10 — 79 slagen welverdiend den 1en prijs, Jonkvrouwe A. van Holthe tot Echten (D. G. C.) en Mr. van der Mesch vnd. den 2en in 97 — 10 — 87 slagen. Een 3e prijs werd geschonken aan den 12-jarigen Alfred Calkoen, die met zijn partner Jhr. Mr. H. E. E Roëll uit Assen een nettscore van 88 had gemaakt.

Met een vriendelijk woord aan de prijs winners reikte de voorzitter der D. G. C. de diverse prijzen uit. Namens de gasten der diverse golfclubs huldigde daarna de heer Snouck Hurgronje het bestuur der D. G. C. en speciaal den voorzitter, Jhr. L. A. van Loon.

Spr. zeide o. a. de tolk te zijn van alle andere deelnemers met te verklaren, dat de verbeteringen aan de links aangebracht zoo aanmerkelijk waren, dat Spr. niet wist hoe het onder woorden te brengen. De greens waren zoo poed als men het maar wenschen kon. Voorwaar, een groot succes voor het bestuur der D. G. C. Nadat de voorzitter de wedstrijdcommissie nog had gehuldigd werd de geslaagde bijeenkomst gesloten, en ging men met den wensch van een spoedige herhaling uit elkander.

Files

1912xxxx_NS_1763.pdf

Collection

Citation

“Nederlandsche Sport (1912) 1763,” NGA Early Golf, accessed July 14, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2186.

Item Relations

This item has no relations.