Nederlandsche Sport (1914) 1851

Dublin Core

Title

Nederlandsche Sport (1914) 1851

Tijdschrift Item Type Metadata

Titel

Nederlandsche Sport (1914) 1851

Jaar van uitgave

1914

Tijdschrift

Nederlandsche Sport

Nummer

1851

Text

Aanstaande wedstrijden.

Kennemer Golfclub bij Santpoort.

27 en 28 Juni. Cremer-Cup (heeren), Middeloo-prijs (dames), voor leden der K. G. C.

12 en 13 Sept. Wedstrijd open voor leden van alle clubs.

Haagsche Golfclub.

12 Juli. Amateur Heeren-Kampioenschap van Nederland.

13 Juli. Andere nader vast te stellen wedstrijden.

31 Aug. de des Tombebeker.

Doornsche Golfclub bij Driebergen.

25, 26 en 27 Sept. Wedstrijder, open voor leden van alle Clubs,

Holland—Duitschland.

Wij kunnen omtrent dezen eersten landenwedstrijd op het gebied van Golf, waarbij Nederland voor de eerste maal officieel wordt vertegenwoordigd, nog het volgende

mededeelen: De wedstrijd zal op 28 Juni e.k. te Wiesbaden worden verspeeld, in plaats van te Keulen, gelijk aanvankelijk werd gemeld. Er zal gespeeld worden een match van 36 holes match play, waarvan 18 holes singles en 18 holes foursomes. Elke team bestaat uit 6 spelers, die uitsluitend Duitschers en Nederlanders zullen zijn. Voor iedere overwinning wordt 1 punt gescoord, voor een draw 1/2 punt. Bij gelijk aantal overwinningen is de match een »draw”.

Door het Ned. Golfcomité zijn reeds in de team gekozen en hebben zich bereid verklaard daarvan deel uit te maken, de heeren G. M. del Court, Jhr. Mr. A. M. Snouck Hurgronje en Mr. W. C. Baron Snoeckaert van Schauburg, eerstgenoemde van de Rosendaelsche, de beide anderen van de Haagsche Golfclub. Voor de overige 3 plaatsen in de team moet nog eene definitieve keuze gedaan wordèn uit de navolgende spelers, die aangezocht zijn om zich eventueel beschikbaar te willen stellen: Mr. W. H. J. Blanckenhagen (Doornsche Golfclub), A Enthoven, Mr, C. Ridder van Rappard, Mr. A. H. L. Roosmale Nepveu en WT. Graaf van Limburg Stirum, allen van de Haagsche Golfclub, Walrave

Boissevain (Hilversumsche Golfclub), Jhr. Mr. J. W. Schorer, E. Vas Visser en Van der Valk van Brigdamme (Kennemer Golfclub).

De heeren Jhr. Mr. H. J. C. Snouck Hurgronje, Mr. J. D. van Ewijck, Mr. Dr. B. van der Mersch, Jhr. Mr. R. Schuurbeque Boeye, F. Brandt en Jhr. W. W. Van Sminia, waren verhinderd zich eventueel beschikbaar te stellen.

Wij wenschen deze eerste Nederlandsche team veel succes, in haar streven om de vaderlandsche kleuren te doen zegevieren.

Aan den strijd om het Fransche amateur-kampioenschap hebben, behalve vele Franschen, ook vele buitenlanders deelgenomen. Lord Charles Hope was aangewezen om zijn titel te verdedigen, maar heeft dien niet kunnen behouden, aangezien de Amerikaan F. Ouimet hem dien ontnam. Laatstgenoemde won met 4—8.

De nieuwe links in de onmiddellijke nabijheid van Keulen aangelegd, belooft wel een der beste banen in Duitschland te worden. De keuze van het terrein moet gelukkig geweest zijn evenals de aanleg geroemd wordt. De links is geheel van het publieke verkeer afgesloten en binnen kort per electrische tram te bereiken. Van de groote oppervlakte is goed partij gekozen, waardoor de holes op deskundige wijze zijn geplaatst. Het

speelvlak bedraagt 2750 meter en dus voor 18 holes 5500 meter. De grond zal echter den eersten tijd veel zorgen vereischen.

Het open amateur-kampioenschap zal verspeeld worden

op 31 Juli—3 Augustus op de links te Flottbek.

Files

1914xxxx_NS_1851.pdf

Collection

Citation

“Nederlandsche Sport (1914) 1851,” NGA Early Golf, accessed January 20, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2189.

Item Relations

This item has no relations.