Nederlandsche Sport (1914) 1854

Dublin Core

Title

Nederlandsche Sport (1914) 1854

Tijdschrift Item Type Metadata

Titel

Nederlandsche Sport (1914) 1854

Jaar van uitgave

1914

Tijdschrift

Nederlandsche Sport

Nummer

1854

Text

Aanstaande wedstrijden.

Kennemer Golfclub bij Santpoort.

12 en 13 Sept. Wedstrijd open voor leden van alle clubs.

Haagsche Golfclub.

12 Juli. Amateur Heeren-Kampioenschap van Nederland.

13 Juli. 10 u. v. m. Handicap 18 holes, matchplay tegen Bogey, voor heeren.

2 u. n.m. Vlaggen wedstrijd. Foursomes 18 holes.

Beide wedstrijden zijn open voor Leden van Nederl. Clubs.

31 Aug. de des Tombebeker.

Doornsche Golfclub bij Driebergen.

25, 26 en 27 Sept. Wedstrijden, open voor leden van alle Clubs,

Zondag en Woensdag werden op de links van de Kennemer Golfclub wedstrijden gehouden. Den eersten dag gold het den jaarlijkschen strijd om den Herbert Cramer-beker en den Middeloo-prijs. Voor de beslissingen, die Zondag a. s. gespeeld zullen

worden, zijn gequalificeerd voor den Herbert Cremer-beker de heeren F. W. Baron v. Tuyll v. Serooskerken en L.H. Koolhoven en voor den Middeloo-prijs de dames:

Baronesse v. Tuyll v. Serooskerken en v.Tienhoven-Wilson. Woensdag had er een match plaats tusschen een damesteam van de Haagsche en Kennemer Golfclub. De Haagsche

dames waren de winsters.

Duitschland—Nederland.

Zondag 11. is te Wiesbaden de eerste internationale wedstrijd gehouden, welke het Nederl. Golfcomité georganiseerd heeft in samenwerking met den Duitschen Golf bond. De N. Rotterd. Cour. schrijft daarover het volgende:

De Wiesbadener Golflinks is gelegen aan den Grooten Chaussé naar Schwalbosch bij de halte Chausséehaus. Het terrein is omgeven door een prachtig beukenwoud. Op het hoogste punt ligt een aardig vroolijk clubhuis, van waaruit men een ruimen blik heeft over de fraaie geaccidenteerde grasvlakten, waaruit de links zijn samengesteld en welke afgewisseld worden dqor natuurlijke trazords als boomen, beekjes, terwijl verder eenige speciaal aangebrachte bunkers en een hooge spoordijk de andere moeilijkheden vormen. In snikheet zomerweer begon de wedstrijd gisteren om 10 uur. Van de eerste drie jaren waren onze spelers verreweg beter dan hunne tegenstanders. Het is niet te gewaagd het spel van de heeren del Court, Snouck Hurgronje en Snouckaert eene klasse beter te noemen dan dat van de Duiuchers Amsinck, Fahrenholtz en Sowerbutts.

Zij wonnen dan ook gemakkelijk, onderscheidenlijk met 4 en 3, 4 en 3 en 5 en 4.

Snouckaert vooral toonde een vasten vorm in alle onderdeden van het spel. Snouch en del Court hadden nogal moeite met het up-hill approachen, en de wegens de steile glooiingen zeer moeilijke zeer moeilijke putts. Gelukkig voor hen evenwel waren hunne tegenstanders daarin al even weinig vast. Al hebben wij in Holland onze kampioenen wel beter zien spelen, toch wekte hun spel zeer de bewondering van het, hoewel niet groote, toch zeer belangstellende, publiek.

De staart van onze ploeg moest het afleggen. De heeren Enthoven, van Tuyll en v. Limburg Stirum verloren onderscheidenlijk met 2 en 1, 4 en 3, en 3 en 1 van de heeren Reincke, Pistor en Behring, De heer Enthoven begon niet al te goed, terwijl de heer Reinche schitterend speelde. Hij bleek heden verreweg de beste speler der Duitschers te zijn en het zou ons niets verwonderen hem spoedig vooraan in een Duitsche team te zien. Zijn driven waren de fraaiste van den morgen en zijn kort spel vooral in den aanvang van den strijd was goed berekend. Toch willen wij een woord van hulde

brengen aan den heer Enthoven voor zijn „plucky uphill game”. Bij het einde der ie ronde was hij 5 down en deze achterstand tegenover een speler als de heer Remcke op een gegeven moment tot 1 down terug te kunnen brengen, is waarlijk geen kleinigheid.

Men moet daarvoor zijn zenuwen weten te bedwingen en er is geen beter spel dan golf om zich daarin te oefenen. Een speler die dat kan is goud waard in iedere ploeg. De heer Van Tuyll was 2 up bij den aanvang der 2de ronde. Dat hij toch verloor en nog wel met 4 en 3, is te danken aan het schitterend putten van den heer Pistor. Hier is de waarheid wederom gebleken van het Engelsche woord: „It is the good putter, who wins

the match”.

De heeren Van Stirum en Behring waren, beiden minder goed op dreef, zoodat het tot de voorlaatste green onzeker bleef wie winnen zou. Een prachtige putt van den Duitschen kapit«n-luitenant ter zee bracht hem de overwinning. De foursomes ’s middags waren zeer interessant. Over het algemeen werd er beter gespeeld dan 's morgens. Del Court en Snouck speelden een zeer fraaie partij tegen Amsinck en Fahrenholtz. Hun 1e ronde

was 38, eene mooie prestatie op een onbekend terrein. Zij wonnen na een dappere verdediging der Duitschers met 3 en 2. Snouckaert en Enthoven verloren van Sowerbutts en Reincke met 4 en 2.

Het laatste paar moest dus de beslissing brengen. Een bericht dus, de Hollanders stonden »3 up en 4 to play”, bracht vreugde in ‘t Hollandsche kamp. Doch te vroeg, helaas, ’t Volgend hole werd verloren. Een prachtputt van den officier — hoewel ruim gelukkig — bracht het 1 en 2 en de zenuwen deden de rest. ’t Werd all square. Een te korte drive van v. Stirum en een te verre approach van Van Tuyll scheen de Duitschers tot kalmte te brengen. Onder groote spanning kwam de winning stroke voor de Duitschers. Een hard bevochte overwinning, die hun echter wegens hunne sportieve

opvatting van het spel van harte wordt gegund. Wij hebben verloren in het volle besef te hebben kunnen overwinnen. Een dag meer oefening op de greens, die den onzen, betere spelers over het algemeen, zeer in den weg zaten, en vermoedelijk ware de uitslag

anders geweest. Een volgend maal beter, willen we hopen. Het was een aardige wedstrijd met aangename tegenstanders. Een gastmaal, onzen landgenooten aangeboden in het Kurhaus, tot besluit. En toen met een tuf naar Mainz, om den nachttrein te kunnen halen, die hen na enkele uren slaap weer tijdig aan onze

diverse werkzaamheden brengt. De volledige uitslag volge hieronder:

Nederland-Duitschland:

G. M. del Court wint 4 en 3 van Amsinck.

Jhr. Mr. A. M. Snouck Hurgronje wint 4 en 3 van ritmeester

Fahrenholtz.

Mr. W. Baron Snouckaert wint 5 en 4 van Sowerbutts.

A. Enthoven verliest 2 en 1 van Reincke.

H. Baron v. Tuyll v. Coelhorst verliest 4 en 3 van Pistor.

W. Graaf v. Limburg Stirum verliest 3 en 1 van Behring.

Delcourt en Snouck winnen 3 en 2 van Amsinck en Fahrenholtz.

Snouckaert en Enthoven verliezen 4 en 2 van Reincke en Sowerbutts.

Van Tuyll en v. Stirum verliezen met 1 down van Pistor en Behring.

Files

1914xxxx_NS_1854.pdf

Collection

Citation

“Nederlandsche Sport (1914) 1854,” NGA Early Golf, accessed January 20, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2191.

Item Relations

This item has no relations.