Revue der Sporten (1916) 2 augustus

Dublin Core

Title

Revue der Sporten (1916) 2 augustus

Tijdschrift Item Type Metadata

Titel

Revue der Sporten (1916) 2 augustus

Tijdschrift

Revue der Sporten

Text

Het Nederlandsche Golf Comité had voor Zondag jl. het Amateur-Kampioenschap voor Heeren vastgesteld, 36 holes medalplay. De links der Doornsche Golf-Club waren voor
dezen bijzonder belangrijken wedstrijd uitverkoren. Onder het heerlijkste zomer-weder vond het Kampioenschap plaats, en het was voor de deelnemers en belangstellenden
inderdaad een lust, zich bij het edele Golf-spel op de prachtige terreinen te verpoozen. Het bestuur der Doornsche had kosten noch moeiten ontzien om de links in goeden staat te brengenm en als zoodanig mag wel de keurige brug vermeld worden, die men geslagen heeft teneinde de spelers en het publiek in staat te stellen, zich van Tee 8 naar Tee 9 te begeven. Ee n viertal snapshots zijn in dit nummer raan het Amateur-kampioenschap voor Heeren gewijd. De eerste illustratie stelt de verschillende
deelnemers aan het evenement, voorts de belangstellenden in dezen wedstrijd, in groep voor onzen fotograaf vereenigd, voor. In het midden is de nieuwe kampioen de heer Del Court afgebeeld, dien men met beker en lauwerkrans ziet. De heer Del Court komt voorts op de folo, beneden links, al spelende voor. Deze uitmuntende sportsman won het Kampioenschap met 158 punten over 36 holes. Op de derde kiek is Jhr. Va n der Poll afgebeeld; deze had, na den heer Del Court, het minste aantal punten in den wedstrijd, en plaatste zich derhalve tweede. De vierde illustratie toont den lezer de hoogst schilderachtige ligging van de links der Doornsche Golf-Club ; op de foto ziet men den nieuwen kampioen in actie. Verleden jaar werd Zondag 4 Juli het Kampioenschap op de links der Kennemer Golf-Club verspeeld. Toen was Jhr. Va n der Poll de gelukkige winnaar va n den beker, welke tweemaal achtereen of driemaal in het geheel moet worden gewonnen om het eigendom va n den winnenden speler te zijn. 1915 was
Jhr. Mr . A . M . Snouck Hurgronje de matador der Nederlandsche amateurs. Wij maken er onzen lezers nog op opmerkzaam dat dit jaar het Dameskampioenschap
niet zal plaats vinden, en wel door het plotselinge overlijden van Mevr. Calkoen van Limmen , die in 1915 den titel va n kampioen veroverde.

Files

19160802 RDS.pdf

Collection

Citation

“Revue der Sporten (1916) 2 augustus,” NGA Early Golf, accessed September 20, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2359.

Item Relations

This item has no relations.