Nederlandsche Sport (1917) Onbekend

Dublin Core

Title

Nederlandsche Sport (1917) Onbekend

Tijdschrift Item Type Metadata

Titel

Nederlandsche Sport (1917) Onbekend

Tijdschrift

Nederlandsche Sport

Text

Gedurende de vorige week hebben te Domburg door de Golfclub ‘Luctor et Emergo’ belangrijke wedstrijden plaats gehad, met den volgenden uitslag:
Kampioenschap v. Nederland. De heer Jhr. A. v.d. Poll 178; de heer Jhr. Mr. C. Michiels van Verduynen 178; de heer Gevers 183. De wedstrijd bleef onbeslist, wordt in Den Haag voortgezet.
Schipper-Wichers-Wiersma wisselbeker. Kampioenschap voor Domburg van dames: Jonkvr. D. van Tets 96; mevr. Snouck Hurgronje 104; Baronesse Tuyl v. Serooskerke 111. Winster: Jonkvr. D. van Tets; in 1916 mevr. Tienhoven-Wilson.
Flag. Match-foursomes. I. Jonkvr. V. Tets en de heer G. del Court; II. Mevr. Koolhoven en de heer F. v.d. Esch; III de heer Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje en mevr. Snouck Hurgronje.
Heeren-wisselbeker, aangeboden door de Domburgsche Zeebad-inrichting (kampioenschap van Domburg): de heer Gevers 167; de heer Del Court 174; de heer Snouck Hurgronje 187. Winner de heer Gevers in 1916 de heer Snouck Hurgronje.
Dames-handicap: 1e prijs Jonkvr. V. Tets; 2e pr. Jonkvr. V. Truylingen; 3e pr. Jonkvr. Sweerts de Landas.
Mixed Foursomes. I. Jhr. V. Tets en Jhr. Gevers; II. Mej. Schippers en de heer P. Burg; III. Mevr. Snouck Hurgronje en de heer Vas Visser.
Om den Van Voorthuyzen-wisselbeker. Mej. R. Wichers Wiersma.
Heeren Handicap: I. De heer van der Mersch; II. De heer P. Burg; III. De heer Vas Visser.
De prijsuitreiking had plaats in de groote zaal van de sociëteit Luctor et Emergo, te Domburg.
Het bestuur der golflinks werd door den heer Jhr. Mr. Snouck Hurgronje dank gebracht voor de goede regeling en hartelijke ontvangst van de golfspelende dames en heeren.

Files

19170000 NN.pdf

Collection

Citation

“Nederlandsche Sport (1917) Onbekend,” NGA Early Golf, accessed July 9, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2368.

Item Relations

This item has no relations.