19120903: Nieuw Rotterdamsche Courant, Golf

Dublin Core

Title

19120903: Nieuw Rotterdamsche Courant, Golf

Krantenbericht Item Type Metadata

Titel

19120903: Nieuw Rotterdamsche Courant, Golf

Herkomst

Nieuw Rotterdamsche Courant, 3 september 1912

Text

Kampioenschap van Nederland.
Onder voor Nederland vrij groote belangstelling werd den 31 Augustus op bet terrein der Haagsche Golfclub voor de eerste maal de wedstrijd om het kampioenschap voor Nederland voor amateurs en beroepsspelers gespeeld. In Juli was het kampioenschap voor amateurs bevochten op het terrein der Rosendaalsche golflcub bij Arnhem en gewonnen door den heer G.M. del Court. Het belang van den thans gespeelden wedstrijd werd verhoogd door de deelneming eraan van eenige professionals uit het buitenland, die den beroepsspelers verbonden aan de Nederlandsche Golfclubs en
den Nederlandsche amateurs de zege kwamen betwisten. De vreemdelingen wisten zich ten slotte eerste en tweede te plaatsen, zij het met een klein verschil, een resultaat dat
voor onze amateurs bevredigend is te noemen en een goeden dunk geeft van de qualiteit van bet spel in het land, waaruit het afkomstig is en waar het langzamerhand weder talkrijke beoefenaars gaat vinden. Dit moge blijken uit het feit aan een op 1 september eveneens, op het terrein der Haagsche Golfclub gehouden wedstrijd met voorgift, ondanks het zeer ongunstige weder 25 spelers en eene speelster, deelnamen, welke
laatste mevrouw Calkoen van Limmen, gelijk speelde met den beer F. Brandt, zoodat eene beslissingswedstrijd tusschen deze beide leden der Doornsche Golf Club nader zal hebben uit te maken, wie den als prijs door den heer des Tombe uitgeloofden wisselbeker, voor een jaar in bezit zal krijgen. Hieronder volgt de gedetailleerde uitslag van den wedstrijd om het kampioenschap: 1. Geo. Pannell (B*). Kon. Belg. Golfclub Brussel/Ostende, le ronde 42, 2e ronde 40, 3e ronde 39, 4e ronde 35, totaal 158.
2. C. Warren (B), Knocke Golf Club. 1e ronde 41, 2e ronde 41, 3e ronde 37, 4e ronde 37, totaal 159.
3. A. J. Ife (B), Haagsche Golf Club, 1e ronde 40, 2e ronde 40, 3e ronde 41, 4e ronde 41, totaal 162.
4. Jhr. E. Michiels v. Verduijnen (A**), Haagschs Golf Club, 1e ronde 42, 2e ronde 29, 3e ronde 42, 4e rondo 39, totaal 165.
5. Jhr. A. Snouck Hurgronje (A) Haagsche Golf Club, 1e ronde 45, 2e ronde 40, 3e ronde 41, 4e ronde 39, totaal 165.
6. J. Oosterveer (B), Haagsche Golf Club, 1e ronde 45, 2e ronde 38, 3e ronde 42, 4e ronde 40, totaal 165.
7. G. Del Court (A), Rosendaelsche Golf Club, 1e ronde 43, 2e ronde 39, 3e ronde 43, 4e ronde 41, totaal 166.
8. Jhr. A. van de Poll (A), Kennemer Golf Club, 1e ronde 40, 2e ronde 42, 3e ronde 46, 4e ronde 42, totaal 170.
9. Jhr. J.C. Snouck Hurgronje (A), Haagsche Golf Club, 1e ronde 47, 2e ronde 39, 3e ronde 42, 4e ronde 44, totaal 172.
10. H. Burrows (B), Doornsche Golf Club, 1e ronde 43, 2e ronde 44, 3e ronde 45, 4e ronde 42, totaal 174.
11. E.J. Hill (B), Kennemer Golf Club, 1e ronde 42, 2e ronde 45, 3e ronde 49, 4e ronde 42, totaal 178.
12. W. Philpot (B), Antwerpsche Golf Club, 1e ronde 45, 2e rond 49, 3e ronde 43, 4e ronde 47, totaal 181.
*(B)-beroepsspeler.
*(A)-amateur.

Files

19120903 NRC.pdf

Collection

Citation

“19120903: Nieuw Rotterdamsche Courant, Golf,” NGA Early Golf, accessed January 24, 2021, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/2498.

Item Relations

This item has no relations.