19340810: Algemeen Handelsblad, Golf

Dublin Core

Title

19340810: Algemeen Handelsblad, Golf

Krantenbericht Item Type Metadata

Titel

19340810: Algemeen Handelsblad, Golf

Herkomst

Algemeen Handelsblad, 10 augustus 1934

Text

OPEN KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND

Onze bijz. correspondent te Huis ter Heide meldde later:

Op het laatste oogenblik zijn nog verscheidene inschrijvingen binnengekomen, zoodat het aantal deelnemers thans 44 bedraagt. Onder de laatkomers zijn de Nederlandsche amateurs jhr. mr. Michiels van Verduynen, K. G. van Leyden, W. van Lanschot, O. van Zinnicq Bergmann en de professionals Lambert, Ragles en King (alle drie Britten in Nederland werkzaam); voorts nog de assistenten Kees Cramer (die in het jongste Nationale kampioenschap zoo fraai debuteerde), Barlo en Lagcher (beiden uit Hilversum). Ook is nog gearriveerd de Amerikaansche amateur Ross Thompson, die het vorig jaar op de baan te Huis ter Heide het Nederlandsche amateur- kampioenschap won.

De gistermiddag gehouden loting heeft uitgemaakt, dat in onderstaande volgorde wordt gestart:

Cramer—Van Lanschot, Francis—Morley, Michiels v. Verduynen—Boyer, Monk—-R. M. Archibald, Van Leyderi—Brews, J. Ooster- veer—Robertson, Ragless—Barlo, Padgham— Tweed, Kennedy—Lagcher, Wynne—Ricardo, Smith—Calkoen van Limmen, H. L. Archibald —de la Torre, King—Walker, Del Court— Witte, Van Donck—Steel, Markenzie—Cox, Denny—Kerkhoven, Ross Thompson—Van Dn'k, W. J. Richardson—Van Zinnicq Berg- mann, Pennink—Dallemagne, Critchley—Lam- bert, H. Richardson—D. Oosterveer.

In verband met het groote aantal deelnemers wordt reeds om half tien begonnen.

Files

19340810 AH.pdf

Collection

Citation

“19340810: Algemeen Handelsblad, Golf,” NGA Early Golf, accessed January 23, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/3101.

Item Relations

This item has no relations.