18960711: De Gooi en Eemlander, Golf

Dublin Core

Title

18960711: De Gooi en Eemlander, Golf

Krantenbericht Item Type Metadata

Titel

18960711: De Gooi en Eemlander, Golf

Text

Aanvraag door de golfclub te Hilversum, om voor 10 jaar een gedeelte heide achter de gasfabriek te mogen huren. Dit wordt nader toegelicht door den heer Gülcher uit Hilversum. Hij legt een kaartje over, om de gevraagde heide nader aan te duiden. De bedoeling is een baan van 50 meter te egaliseren en de overige gronden open te laten, zoodat die voor plaggenslag en schapenweide kunnen gebruikt worden. De heer Gülcher bood namens te club aan om jaarlijks ƒ 40 huur te betalen aan Stad en Lande. Met algemeene stemmen aangenomen.

Files

18960711_DGEE_Aanvraag Golfclub.pdf
18960711_DGEE_Golfclub.pdf

Collection

Citation

“18960711: De Gooi en Eemlander, Golf,” NGA Early Golf, accessed July 9, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/5362.

Item Relations

This item has no relations.