19390812: Algemeen Handelsblad, Golf

Dublin Core

Title

19390812: Algemeen Handelsblad, Golf

Krantenbericht Item Type Metadata

Titel

19390812: Algemeen Handelsblad, Golf

Text

HET BELGISCHE OPEN KAMPIOENSCHAP

FClaolkoorenvaneDeornsktewainmt.atJehur.

Men meldde ons gisteravond uit Spa: Op de golfclub des Fagnes, zoo fraai even buiten Spa gelegen, werd heden het Belgisch open

kampioenschap besloten met een overwinning van Flory van Donck, professional op de

Luxemburgsche G. C, die dank zij twee uit- muntende ronden van 72 op dezen tweeden dag nog juist met één slag voorsprong voor Faulkner met een totaal van 291 eindigde. Hiermede heeft Van Donck op fraaie wijze een nieuwen titel aan zijn reeds verkregen kampioenschappen toegevoegd. De jonge Belg, die jarenlang assistent is geweest op de Royal Golfclub de Belgique te Ravesteyn (Brussel) had juist dit jaar een mooie be-

trekking op de golfclub de Luxembourg ge- kregen.

Van Nederlandsch standpunt bekeken, is dit kampioenschap ook geslaagd, want onze landgenoot jhr. mr. A. Calkoen van Limmen

(U. G. C. de Pan) eindigde als eerste ama- teur op de tiende plaats met het behoorlijke totaal van 311 over 72 holes en vier ronden van 74—82—78—77. Dat Calkoen drie ron- den ver beneden de 80 bleef, is zeer bevredi- gend en impliceert uitstekend golf op de zoo moeilijke baan te Spa, waar de drives op de nauwe fairways steeds zwaar zijn en waar op de snelle greens alles van de puttingcapa- citeiten wordt gevergd.

De jeugdige Haagsche caddie, G. de Wit, die ter oefening aan het kampioenschap deel- nam, eindigde met 329 in de achterhoede, doch kon met genoegen op het kampioen- schap terugzien, want heden maakte hij, on- danks twee zessen en een 7, toch nog een 77 in zgn ochtendronde. 's Middags had hij de pech dat hij temidden van hevigen regen moest rondgaan. Hij scoorde toen 85.

De uitslagen waren: 1. F. van Donck (Luxemburg) 291; 2. M. Faulkner (Bram- ley) 292; 3. F. Dijer (Gothenburg) 293; 4. W. Branoh (Leieester) 294; 5. M. Dalle- magne (St. Germain) 296; 6. T. E. Odams (Gent) 298; 7. C. Sijs (Knocke) 305; 8. L.

Badella (Spa) 307; 9. T. Vinay (Luik) 308; 10. jhr. mr. A. Calkoen van Limmen (De Pan) 311; 11. B. Jersombeok (Ems) 314, etc.

Files

19390812_AH.pdf

Collection

Citation

“19390812: Algemeen Handelsblad, Golf,” NGA Early Golf, accessed July 15, 2020, http://www.nga-earlygolf.nl/golfarchief/items/show/5382.

Item Relations

This item has no relations.